Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği’ne üye olabilmek için tıp doktoru ünvanına sahip olmak ve minimal invaziv cerrahi ile ilgileniyor olmak gerekmektedir. Üye kabulü için en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulunun onayı gerekmektedir.

Başvuru mail yoluyla ve/veya derneğimizce düzenlenen kongre, kurs ve sempozyumlarda dernek masasından yapılabilir. Başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi düzenlenmesi gereken evraklardır. Dernek üyeliği ilk toplanacak yönetim kurulunda görüşülecek ve sonuç başvuru sahibine bildirecektir. Dernek üyeleri her yıl belirlenen aidatı ödemekle mükelleftir.

IBAN No: TR94 0006 7010 0000 0065 4022 08

* Doldurulması zorunlu alanlardır !

Temel Bilgiler

 

Eğitim Bilgileri

 

Mesleki Bilgiler

Referanslarınız